Bas Schiebaan | bas@depersonelefactor.nl | 06 10 85 13 89

 

Wat ik doe

In de zorg is personeel 70% van je kosten en 90% van je kwaliteit. Bij een tekort aan personeel gaan je kosten omhoog en je kwaliteit omlaag. Je moet als organisatie willen weten wat je personele situatie is en wat je eraan kan doen; dat is wat ik realiseer.

Wat werkt

Het continue vraagstuk van verbeteren vereist actief zoeken naar een passende aanpak in combinatie met de alledaagse hectiek. Evidence-based en zo waardevrij mogelijk. Naast HRM-vakmanschap met strategische ervaring is verbinding op operationele uitvoering essentieel als bron voor wat echt speelt. Hierbij is wat werkt belangrijker dan hoe het hoort.

Data driven

Als "data driven dealmaker" realiseer ik oplossingen die arbeidsjuridisch passend zijn èn strategisch wenselijk. Met de situatie die is aangetroffen als uitgangspunt. Daarmee richt ik de organisatie concreet in zoals de bedoeling is van de verandering. En haalbaar gegeven de situatie. Zo eenvoudig mogelijk en zonder de complexiteit uit het oog te verliezen.

HR thema's

HR analytics, SPP/strategische personeelsplanning, organisatieontwikkeling, reorganisatie, sociaal plan, onderhandelingen vakbond en ondernemingsraad, medewerkersonderzoeken, data driven, harmonisatie arbeidsvoorwaarden, huis op orde, taboe doorbrekend. 

copyright 2021 de Personele Factor
disclaimer
Scroll to top